Kategorie

Newsletter

 

Dodací podmínky

Dodání objednaného zboží je realizováno dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího v co nejkratším termínu, obvykle pěti pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky a provedení úhrady zálohové faktury (pokud je placeno před odběrem).

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající, bude-li tato služba kupujícím objednána. Za splnění dodávky se považuje osobní odběr zboží kupujícím v provozovně nebo dodání na požadované místo a převzetí.Zboží může převzít pouze osoba k tomu oprávněná nebo osoba pověřená majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Zaslání zboží je zajišťováno po celé České republice.

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (například si ve stanovené lhůtě nevyzvedne zboží na poště) nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši. Cena přepravy se řídí podle ceníku aktuálního v den objednávky a je vždy uvedena na potvrzení objednávky a na zálohové faktuře. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky - neporušenost obalů podle přiloženého dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Při neúplné nebo poškozené zásilce je nutno sepsat s dopravcem škodní protokol a tento neprodleně zaslat faxem nebo 
e-mailem prodávajícímu nebude-li to možné pak zaslat poštou, ale neprodleně upozornit prodávajícího telefonicky. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.


DomůDomů

Košík  

(prázdný)